Wat ne9en wil zijn

De bedoeling van ne9en: artistieke creativiteit (cultureel), ondernemerschap (economisch) en menselijkheid (sociaal) met elkaar verbinden.

 

Zo willen we maatschappelijke meerwaarde scheppen in een wereld die meer dan ooit nood heeft aan samenhang en gezamenlijke projecten.

 

Deze meerwaarde dient zich niet noodzakelijke in geld uit te drukken. Niet-materiële meerwaarde speelt voor ne9en minstens een even grote rol.


Realisaties

Om onze ambities te realiseren zullen we als een platform functioneren. Daarbij willen we drie elementen aanbieden: creatieve producties, evenementen en netwerken.

 

Creatieve producties: Via ondernemers en socialprofit kunnen kunstenaars realisaties vermarkten. Sociale organisaties kunnen hiervoor vanuit bepaalde projecten financiële steun ontvangen.

 

Evenementen: Hier worden de vertegenwoordigers van de drie pijlers met elkaar in contact gebracht, waardoor er nieuwe links kunnen gelegd worden voor toekomstige projecten.

 

Netwerken: De intermediaire functie betreft het matchen van de stakeholders uit de drie pijlers. Een nieuwe mogelijkheid dus om partnerprojecten aan te brengen die mogelijk kunnen leiden tot een specifieke kunstproductie die door ne9en op de markt wordt gebracht.